فرصت های شغلی

 • طراح سیستم های آبیاری تحت فشار
  کارشناس و کارشناس ارشد آبیاری
  مسلط به اصول طراحی
  حداقل 3 سال سابقه کار مفید
  دارای مجوز طراحی آبیاری تحت فشار از موسسه آب و خاک کرج
  آشنا به نرم افزارهای تخصصی مرتبط (Auto Cad , GIS , ... )
ثبت درخواست استخدام
نام و نام خانوادگی :  
شماره تماس :  
پست الکترونیک :
  نشانی و کد پستی :
متقاضی شغل :
فایل رزومه :