مجریان طرح های «آبخیزداری و آبخوانداری» و «مقابله با پدیده بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار» منصوب شدند

دسته بندی
تاریخ خبر
چهارشنبه 10 آبان 1396
مجریان طرح های «آبخیزداری و آبخوانداری» و «مقابله با پدیده بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار» منصوب شدند
طی حکمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،دکتر رضا احمدی به سمت مشاور وزیر و مجری طرح مقابله با پدیده بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است:با توجه به اهمیت حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایداری منابع آب و خاک و مقابله با پدیده بیابانزایی و اهداف منظور شده در برنامه ششم توسعه ضمن هماهنگی و استفاده از کلیه ظرفیت ها و توانایی های علمی و اجرایی در وزارتخانه و بخش خصوصی تدابیر لازم اتخاذ گردد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی جداگانه، ناصر حیدری پوری را به سمت مشاور وزیر و مجری طرح آبخیزداری و آبخوانداری منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:لازم است با توجه به اهداف طرح های اقتصاد مقاومتی و حفاظت از منابع پایه با رویکرد جامع نگری در حوزه های آبخیز و اهداف منظور شده در برنامه ششم توسعه و هماهنگی و استفاده از کلیه ظرفیت ها و توانایی های علمی و اجرایی در وزارتخانه و بخش خصوصی تدابیر لازم اتخاذ گردد.


نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر