در همایش معرفی برترین های آموزش های مهارتی؛ افزایش بهره وری با کشاورزی دانش بنیان امکانپذیر است

دسته بندی
تاریخ خبر
شنبه 22 اردیبهشت 1397
رئیس مرکز تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت: افزایش بهره وری با استفاده صحیح از زیرساختها و توسعه سرمایه گذاری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اسکندر زند در همایش معرفی برترین های آموزش های مهارتی که امروز در سالن اجتماعات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه بسترسازی های علمی، آموزشی و فرهنگی برای افزایش بهره وی از ضرورت های بخش کشاورزی است افزود: افزایش بهره وری آب،کیفیت به جای کمیت توجه به زنجیره از تولید ، تولید صادرات محور و توجه به آموزش کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی گفت: تنظیم و نیاز سنجی آموزشی از وظایف حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی است که این مهم با همکاری آموزش عالی در دست اجراست. رئیس مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: سالانه 30 تا 35 هزار دانشجو پذیرفته می شود و اگر برنامه ریزی دقیقی برای ارتقای آموزش های مهارتی و کاربردی در بخش کشاورزی انجام شود می توانیم بیکاری در این بخش را مدیریت کنیم.
زند گفت: حدود 108 هنرستان فنی و حرفه ای با 700 هزار دانش آموز متوسطه در کشور فعال است که بخش کمی از دانش آموزان در حوزه کشاورزی تحصیل می کنند بنابراین تغییر برنامه ها برای جذب دانش آموزان به هنرستان های حرفه ای کشاورزی بویژه جذب کشاورززادگان ضروری است.
وی تصریح کرد: در بخش جذب دانش آموز در حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش موفق نبودیم و در آینده توجه به توسعه هنرستانهای فنی حرفه ای کشاورزی و جذب دانش آموز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه آموزش های علمی کاربردی در بخش کشاورزی آمادگی دارد و به مراکز آموزش که منجر به مهارت و شغل شود کمک خواهد کرد. زند تاکید کرد: دولت در زمینه مراکز علمی کاربردی نقش کمکی دارد نه حمایتی و وظیفه ما در این بخش آموزش بهره برداری و ارتقای دانش آنهاست.
وی گفت: اگر برای آموزش کشاورزان سرمایه گذاری نشود اجرای برنامه های توسعه و تولید پایدار و افزایش بهره وری اثربخش نخواهد بود. رئیس مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: باید همانقدر که به کشاورزی توجه می کنیم به کشاورز و آموزش وی نیاز توجه کنیم.
زند همچنین بر آموزش مروجان کشاورزی تاکید کرد و گفت: مروجان کشاورزی باید 3 تا 6 ماه در عرصه های بزرگ تولیدی بصورت عملی آموزش ببینند تا بتوانیم 3 سال آینده بخش کشاورزی را تضمین کنیم.

نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر