تدابیر و راهکارهای تاثیرگذار بر تقاضا برای کاهش مصرف آب

دسته بندی
تاریخ خبر
چهارشنبه 7 آذر 1397
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، نوشتار حاضر ترجمه‌ای است از:
OECD (2015), Drying Wells, Rising Stakes: Towards Sustainable Agricultural Groundwater Use. Chapter 3. What policy instruments help to manage agricultural groundwater use sustainably
این ترجمه را اندیشکده تدبیر آب ایران انجام داده است که آن را در چند بخش می‌توانید بخوانید.
مقابله با کاهش آب زیرزمینی در بلندمدت و/ یا آثار منفی ناشی از آن، نیازمند ساز و کارهایی برای کنترل پمپاژ و/ یا افزایش دسترسی به منابع آب جایگزین است. بر این اساس، دو دسته از تدابیر را می‌توان به کار گرفت:
تدابیر و راهکارهای تأثیرگذار بر تقاضا برای کاهش مصرف آب
این قبیل راهکارها می‌تواند بر صدور مجوز چاه‌ها، یا بر میزان برداشت از چاه‌ها، با استفاده از رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم تمرکز کنند.
وضع ضوابط خاص درباره کاربری اراضی، الگوی کشت، شیوه آبیاری، یا تأمین انرژی می‌تواند به عنوان اهرم غیر مستقیم برای کنترل بهره‌برداری از آب زیرزمینی استفاده شوند.
سیاست‌های کشاورزی نیز می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد.
تدابیر معطوف به عرضه برای افزایش موجودی آب برای مصارف
این دسته از راهکارها تلاش خواهند کرد ذخیره آب زیرزمینی را افزایش دهند و/ یا از منابع آب جایگزین استفاده کنند (برای نمونه آب سطحی، پساب تصفیه‌شده).

بخوانید: ابزارهای طرف تقاضا برای مدیریت مصرف آب زیرزمینی (پست بعدی)

افزایش دسترسی به آب سطحی برای آبیاری، از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و استفاده یا ذخیره پساب بازیافتی از جمله راهکارهای نوین به شمار می‌آیند.
در حالی که نمک‌زدایی و ذخیره‌سازی آب زیرزمینی به سبب هزینه‌های بالای آن، هنوز در سطح گسترده در کشاورزی استفاده نمی‌شوند.
رویکردها و راهکارهای مختلف در جدول۱ خلاصه شده‌اند.
مان گونه که در جدول دیده می‌شود، راهکارهای مختلف را می‌توان در سه دسته رویکرد تفکیک کرد:
وضع مقررات، رویکردهای اقتصادی، و مدیریت به دست بهره‌برداران. در عمل ممکن است میان انواع مختلف، تا اندازه‌ای همپوشانی وجود داشته باشد.
برای نمونه، وضع مقررات غالباً زیربنای تدابیر اقتصادی است، و تدابیر اقتصادی بر مقررات تکیه دارد.
افزون بر این، راهکارها غالباً در ترکیب با یکدیگر به کار گرفته می‌شوند.
هر یک از خانه‌های جدول، ابزارهایی را که می‌تواند بر مدیریت آب زیرزمینی تأثیر بگذارد نشان می‌دهد.
چون سیستم‌های آب زیرزمینی متنوع بوده و با چالش‌های خاص همراه هستند، همه گزینه‌ها در تمام شرایط مفید نخواهند بود.
اقتصاد مدیریت آب زیرزمینی می‌تواند مبنای مفیدی برای تصمیم‌گیری و انتخاب فراهم آورد.


نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر