اخبار - مناسبتها

بیش از ۲۰میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری نوین اختصاص یافته است چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 جهانگیر اسکندرزاده روز چهارشنبه در جمع شوراهای اسلامی این شهرستان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۰میلیاردریال در زمینه اجرای آبیاری تحت فشار و آبیاری نوین در شهرستان ملکان هزینه شد .
وی افزود: پنج میلیارد ریال از این مبلغ بصورت بلاعوض در اختیار کشاورزان و باغداران قرار داده شده و بقیه آورده خود کشاورزان است .
اسکندرزاده گفت: امسال نیز بیش از ۲۰میلیارد ریال برای اجرای آبیاری نوین اختصاص یافته است و طرح آبیاری قطره ای ۴۷۰هکتاری شهید دهقان نیز به مناقصه رفته و به زودی اجرای آن آغاز می شود .
وی تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزی در الویت کاری قرار گرفته وهرسال بصورت مجتمع یک هزار هکتار از اراضی و باغات این شهرستان از آبیاری سنتی به آبیاری نوین قطره ای تبدیل خواهدشد.
فرماندار ملکان همچنین ازاجرای آبیاری نواری در مزارع گوجه فرنگی خبرداد و گفت : سال گذشته این طرح در ۴۰هکتار اجرا شده وامسال نیز این مقدار به بیش از ۱۰۰هکتار افزایش خواهدیافت .
اسکندرزاده یادآور شد: با اجرای این طرح ۷۰درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
شهرستان ملکان با ۱۱۰هزار نفر جمعیت در فاصله ۱۵۵کیلومتری تبریزمرکز
استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
1