T5 Series

  • تنظیم سریع قوس پاشش
  • با قابلیت تنظیم زاویه پاشش بدون ابزار
  • دارای 8 نازل استاندارد با زاویه 25 درجه و 4 نازل زاویه کم با زاویه 10 درجه
  • موجود با مانع قوی 8ft برای تغییر ارتفاع
مشخصات
شعاع پاشش20-35ft
نرخ آبدهی0.8-3.4gpm
فشار کارکرد توصیه شده25-70psi
حداکثر فشار کارکرد75psi
اتصال به صورتمادگی "3/4
ارتفاع پاپ آپ"5

کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر