TR50XT Series

  • امکان تنظیم Trajectory پاشش برای جبران باد و تغییرات رقوم ارتفاعی
  • بازگردانی زاویه پاشش در صورت بهم خوردن زاویه با استفاده از حافظه هوشمند
  • امکان تعمیر و سرویس و تعویض نازل به آسانی
  • امکان راحت و دقیق زاویه Trajectory  از 5 تا 25 درجه
  • کاربردی برای اماکن مسکونی و تجاری
  • با امکان قطع یک یا چند آبپاش در زمانی که دیگر آبپاش ها در همان خط لوله درحال اجرا هستند توسط قابلیت X-Flow
  • جلوگیری از زهکشی با افت فشار بدلیل تغییرات رقوم ارتفاعی ؛ با نگهداری آب در لترال تا تغییر ارتفاع تا 2.4متر
مشخصات
شعاع پاشش28-48ft
نرخ آبدهی1-9.8gpm
فشار کارکرد توصیه شده30-75psi
حداکثر فشار کارکرد75psi
اتصال به صورتمادگی "3/4
ارتفاع پاپ آپ"5

کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر