640Series

  • پایدار با بدنه فولاد ضد زنگ و قطعات برنجی
  • با قابلیت نصب شبر کنترل
  • با گزینش 5 نازل و 12 زاویه پاشش جهت افزایش همپوشانی و تطابق با شرایط محیطی
  • زاویه پاشش تمام دور و تنظیمی
  • کنترل منحصر بفرد فشار
  • جلوگیری از فرسایش خاک و زهکشی با افت فشار توسط شیر کنترل

مشخصات
شعاع پاشش47-67ft
نرخ آبدهی6-25gpm
فشار کارکرد توصیه شده40-90psi
اتصال به صورتمادگی "1
ارتفاع پاپ آپ"3/8 2


کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر