نازل افشان (سری Precision)

  • کاهش 1/3 جریان برای دستیابی به شعاع پاشش دیگر نازل ها
  • تولید قطرات بزرگتر و یکنواخت تر در سراسر مسیر قوسی آب
  • موثر در مدیریت مصرف آب ، حذف رواناب و کاهش هزینه های آب
مشخصات
شعاع پاشش5-15ft
نرخ آبدهی0.4-2.4gpm
حداکثر نرخ بارش1in/hr
فشار کارکرد بهینه30psi
حداکثر فشار کارکرد75psi
اتصال به صورتنری و مادگیکاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر