نازل های چرخنده(Rotating Nozzle)

  • عدم تأثیر سرعت چرخش آب از فشار
  • قابل تنظیم به صورت دستی
  • قابل کاربرد برای زمین های گلف
  • مقاوم در برابر باد
  • قابل کاربرد برای انواع الگوهای مسیر آب (trajectory)
مشخصات
شعاع پاشش14-26ft
نرخ آبدهی0.38-3.78gpm
نرخ بارش0.55in/hr
فشار کارکرد بهینه40-50psi
حداکثر فشار کارکرد75psi
اتصال بصورتنری و مادگی
الگوی پاشش45-270 درجه و تمام دور


کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر