کنترلر سری ESP-RZX

کنترلر  ESP-RZXسیستم آسانی را برای یادگیری کاربران عادی به کار می گیرد و قابل تامیم به 4، 6 و 8 ایستگاه می باشد.
این کنترلر امکانات منعطفی را به کاربران ارائه می کند که آن را به یک کنترلر ایده آل برای کاربردهای مختلفی شامل سیستم های آبیاری تجاری کوچک و محلی تبدیل کرده است.


استفاده ای آسان:
کنترلر  ESP-RZXبرای یادگیری کار آسان طراحی شده است. انعطاف در طراحی موجب شده است تا بتوان شیرها را در هر ناحیه به صورت مستقل تعریف کرد. LCD بزرگ تمام برنامه های در حال اجرا را همزمان برای هر ناحیه نشان می دهد. رابط گرافیکی کاربر برای شرح دادن بسیار آسان است و تمام ویژگی های کنترلر را در اختیار انگشتان شما می گذارد.

ویژگی ها:
 • LCD بزرگ امکان استفاده آسان از کنترلر را به کاربر می دهد.
 • ورودی سنسور آب و هوا همراه با نرم افزار لغو کردن
 • مدار جریان شیر اصلی و استارت پمپ
 • حافظه برنامه ریزی غیر قبل پاک شدن (100 ساله)
 • قابل برنامه ریزی در هنگام استفاده از باتری
 
ویژگی های برنامه ریزی:
 • برنامه ریزی ناحیه ای امکان اختصاص دادن برنامه های مستقل به هر ناحیه را فراهم می کند. (زمان آبیاری ، شروع آبیاری و روزهای آبیاری برای هر ناحیه قابل تنظیم هستند(.
 • در زمان نصب اولیه، برنامه نویسی سریع به طور خودکار تمامی زمان های شروع آبیاری و روزهای آبیاری را از ناحیه 1 بر روی سایر ناحیه ها کپی می کند.
 • 6 زمان شروع مستقل برای هر ناحیه
 • 4 برنامه برای روزهای آبیاری: روزهای هفته به صورت انتخابی، روزهای فرد تقویم، روزهای زوج تقویم، دوره های 1 تا 14 روزه
 
ویژگی های پیشرفته:
 • قطع کننده مدار الکترونیکی
 • امکان برنامه ریزی سریع (کپی کردن برنامه ناحیه قبلی جهت نصب اولیه)
 • برنامه پیش فرض
 • امکان کنار گذاشتن سنسور آب و هوا
 • امکان کنار گذاشتن سنسور آب و هوا برای هر ناحیه
 
امکان نصب آسان کنترلر در شبکه:
 • قرار گرفتن در محفظه پلاستیکی محکم
 • داشتن 4، 6 و 8 ناحیه
 • دو عدد باطری  AAAبرای پشتیبانی زمان و تاریخ
 
مدلهای محیط های بسته:

 • RZX4i-120V: Indoor 4 Station ESP-RZX – 120 V
 • RZX6i-120V: Indoor 6 Station ESP-RZX – 120 V
 • RZX8i-120V: Indoor 8 Station ESP-RZX – 120 V
 • RZX4i-230V: Indoor 4 Station ESP-RZX – 230 V
 • RZX6i-230V: Indoor 6 Station ESP-RZX – 230 V
 • RZX8i-230V: Indoor 8 Station ESP-RZX – 230 V
مدلهای محیط های باز:

 • RZX4-120V: Outdoor 4 Station ESP-RZX (120V)
 • RZX6-120V: Outdoor 6 Station ESP-RZX (120V)
 • RZX8-120V: Outdoor 8 Station ESP-RZX (120V)
 • RZX4-230V: Outdoor 4 Station ESP-RZX (230V)
 • RZX6-230V: Outdoor 6 Station ESP-RZX (230V)
 • RZX8-230V: Outdoor 8 Station ESP-RZX (230V)
 • RZX4-AUS: Outdoor 4 Station ESP-RZX (AUS Only)
 • RZX6-AUS: Outdoor 6 Station ESP-RZX (AUS Only)
 • RZX8-AUS: Outdoor 8 Station ESP-RZX (AUS Only)
 
ویژگی های عملکرد:
 • زمان بندی ایستگاه: 0-199 دقیقه
 • تنظیم فصلی: 90-% تا 100%
 • برنامه مستقل در هر ناحیه
 • 6زمان شروع در هر ناحیه
 • برنامه چرخه روزهای آبیاری شامل روزهای آبیاری انتخابی در هفته،تاریخ های فرد، زوج و دوره ای
 • امکان عملکرد دستی در یک ناحیه
 • امکان عملکرد دستی در تمامی نواحی

مشخصات الکتریکی:
 • جریان ورودی: 120 VAC ± 10%, 60Hz
 • مدلهای بین المللی: 230 VAC ± 10%, 50Hz
 • خروجی: 24 VAC 650mA
 • انرژی پشتیبانی: دو عدد باطری AAA جهت حفظ حافظه موقت و حفظ برنامه در حالتی که سیستم از مدار خارج است.

 ابعاد:
 • عرض: 16.9 سانتیمتر
 • ارتفاع: 15 سانتیمتر
 • ضخامت: 3.9 سانتیمتر
کاتالوگ محصول