سیستم آبیاری ریشه (RWS)

این سیستم باعث می شود آب، اکسیژن و مواد غذایی حیاتی از خاک به راحتی عبور کرده و مستقیما به ریشه های درخت و درختچه برسد. محفظه سبدی شکل این سیستم امکان نصب آن در عمق 90 سانتیمتری (RWS)، در 45 سانتیمتری (RWS-M) و 25 سانتیمتری (RWS-S) را فراهم می کند. RWSبرای استفاده از ادوات توزیع آب همچون بابلر و قطره چکان در آن درنظر گرفته شده است و از طریق رشد عمیق ریشه و توسعه درخت، باعث افزایش محافظت از سرمایه درختان و درختچه ها، راندمان آبیاری و زیبایی منطقه می شود.


ویژگی ها:

 • محافظت از سرمایه درخت و درختچه
 • افزایش راندمان آبیاری
 • حفظ زیبایی چشم انداز منطقه
 • کاهش تنش
 • ایجاد ریشه های عمیق تر و گسترده تر
 • امکان استفاده از بابلر در آبیاری زیرسطحی
 • قابل استفاده با حجم کم لوله
 • زیبا و خوش ظاهر
 • محفظه سفت و محکم
 • قابلیت اتصال به خطوط لوله آبیاری قدیمی
 • یک نکه و مونتاژ شده در کارخانه
 • کاهش آسیب رساندن به افراد
 • دارای امکاناتی برای مدل های RWSو RWS-M

 
امکانات جانبی (RWSو RWS-M):

 • پوشش پارچه ای برای جلوگیری از وزود ماسه (6 عدد در هر بسته)
 • شبکه فلزی 10 سانتیمتری برای RWSو RWS-M

Root Watering Sand Sock

ابعاد:

 • RWS: قطر 10 و طول 90 سانتیمتر
 • RWS-Mini: قطر 10 و طول 45 سانتیمتر
 • RWS-Supplemental: قطر 5 و طول 25 سانتیمتر
کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر