نازل های شعاع متغیر با راندمان بالا (سری HE-VAN)

استفاده از این نازل موجب پوشش یکنواخت بیشتر، آبیاری عالی در فاصله نزدیک، افزایش راندمان آبیاری و کاهش زمان آبیاری خواهد شد. تنظیم شونده بودن شعاع پاشش این نازل موجب کاهش در تنوع خرید محصولات خواهد شد. این محصول در چهار مدل با شعاع پاشش های 2.4، 3، 3.7 و 4.6 متر موجود می باشد.
 
ویژگی ها:
  • افزایش یکنواختی پوشش
  • کاهش زمان های آبیاری
  • قابلیت انعطاف زیاد
  • افزایش راندمان
 

click to enlargeclick to enlargeclick to enlarge


محدوده کارکرد:
شعاع پاشش:
  • مدل HE-VAN-8: از 1.8 تا 2.4 متر
  • مدل HE-VAN-10: از 2.4 تا 3 متر
  • مدل HE-VAN-12: از 3 تا 3.7 متر
  • مدل HE-VAN-15: از 3.7 تا 4.6 متر
فشار: 1 تا 2.1bar
فشار بهینه: 2.1bar


 

کاتالوگ محصول

آلبوم تصاویر