قطره چکان جبران کننده فشار با چند خروجی (Multi-Outlet Xeri-Bug)

امکان جبران کنندگی فشار در این قطره چکان موجب داشتن دبی یکنواخت در محدوده فشار بین 1 تا 3.5bar شده است.

ویژگی ها:
  • این قطره چکان با یک خروجی باز ارائه شده است و برای باز کردن سر سایر خروجی ها بایستی سر آن ها را با یک قیچی برید.
  • خروجی فشاری قابل اتصال به لوله "1/4
  • کاهش امکان گرفتگی به خاطر سیستم خودشویندگی
  • دارای محفظه مقاوم در برابر پرتوهای فرابنفش و کدگذاری شده با رنگ


مدل ها:


XB-20-6
(Red, 2.0 gph (7.57 l/h


XBT-20-6
(Red, 2.0 gph (7.57 l/h

  


محدوده کارکرد:

  • دبی: 1.89 ، 3.79 یا 7.57L/s
  • فشار: 1 تا 3.5bar
  • فیلتراسیون موردنیاز: 150 مش (100 میکرون)

آلبوم تصاویر