سنسور سنجش رطوبت خاک (SMRT-Y Soil Moisture Sensor Kit)

به کمک این رطوبت سنج دستگاه کنترل کننده آبیاری مستقیما زمان آبیاری دقیق پوشش گیاهی منطقه را برآورد می کند. وقتی که این سنسور شرایط خشک را شناسایی می کند، برنامه آبیاری شروع به اجرا نموده و زمانی که رطوبت خاک به حد آستانه برسد آبیاری متوقف می شود. این دستگاه با بهینه سازی مقدار رطوبت در منطقه ریشه موجب صرفه جویی در مصرف آب به میزان 40% یا بیشتر می شود.


ویژگی های عملکرد:
  • برق 25 ولت AC، 12 وات
  • محدوده دمای کارکرد : 20- تا 70 درجه سانتیگراد
  • محدوده بحرانی دمای کارکرد: 40- تا 85 درجه سانتیگراد
 
ابعاد:
کنترل کننده سنسور:
  • عرض: 76 میلیمتر
  • ارتفاع: 76 میلیمتر
  • ضخامت: 19 میلیمتر
سنسور سنجش رطوبت خاک (شامل سیم ها نمی باشد):
  • عرض: 50 میلیمتر
  • طول: 200 میلویمتر
  • صخامت: 12 میلیمتر

کاتالوگ محصول
آلبوم تصاویر