درپوش منتشر کننده قطره چکان های PC

PC Drip Emitter Diffuser Cap
 

این درپوش ها از شستشوی خاک توسط جت آب قطره چکان های با دبی بالا جلوگیری نموده و آب را به صورت کنترل شده به سمت موضع موردنظر هدایت می کنند و حالتی شبیه به اثر بابلر ایجاد می کنند و به راحتی با دست قابل نصب هستند.
 
ویژگی ها:
  • قابل سوارشدن  بر روی خروجی قطره چکان های مدل PCو XBجهت ایجاد اثر بابلر و جلوگیری از شستشوی خاک و فرسایش
  • سهولت و سرعت در نصب
  • ساخته شده از جنس پلی اتیلن مقاوم در برابر پرتوهای فرابنفش
 
مدل ها:
  • مدل PC Diffuser: مشکی
  • مدل PC-DIFF-PPL: بنفش، جهت استفاده برای آب های غیر شرب