نازل های چرخنده قابل تنظیم (سری R-VAN)

Rain Bird® R-VAN
The World's First Hand-Adjustable Rotary Nozzles

 
استفاده از این نازل ها موجب افزایش کارآمدی مصرف آب و انعطاف در طراحی خواهد شد. این نازل ها دارای تکنولوژی جریان جرخنده هستند که به طور یکنواخت و با شدت بارش کم آبیاری را انجام می دهند و به طور قابل ملاحظه ای رواناب و فرسایش را کاهش می دهند. استفاده از این نازل تا 60% می تواند موجب کاهش دبی و تا 30% موجب افزایش بازدهی آبیاری گردد. الگوی پخش آب و فاصله پرتاب آب به راحتی با استفاده از دست و بدون نیاز به ابزار خاصی در این سری از نازل ها قابل تغییر است.

ویژگی ها:
 • تنظیم کمان و شعاع پاشش بدون نیاز به ابزار خاصی
 • شناسایی بر اساس کد رنگ
 • کاهش رواناب و فرسایش به دلیل داشتن شدت بارش کم
 • عملکرد موثر در فشار کارکرد بالا بدون ایجاد مه و پودر شدن آب
 • قابل نصب بر روی کلیه پایه آبپاش های Rain Bird و همچنین رایزرها و تبدیل های متنوع
 • سهولت در طراحی به دلیل شدت بارش یکسان در طول شعاع پاشش
 • پوشش تا شعاع 7.3 متر در حالت معمولی. درصورت نصب بر روی روتورهای سری 5000 MPR از 4 تا 10.7 متر نیز قابل پوشش است.


مدل ها:
مدل R-VAN1318:
- تنظیم کننده مشکی رنگ
- شعاع پاشش: 4 تا 5.5 متر
- کمان پاشش: 45 تا 270 درجه
مدل R-VAN1724 :
- تنظیم کننده زرد رنگ
- شعاع پاشش: 5.2 تا 7.3 متر
- کمان پاشش: 45 تا 270 درجه

خصوصیات عملکرد:
 • محدوده فشار: 1.4 تا 3.8bar
 • فشار کارکرد توصیه شده: 3.1bar
 • فواصل کارگذاری: 4 تا 7.3 متر
 • تنظیمات: کمان و شعاع پاشش بایستی در مواقع خروج آب از نازل انجام گیرد.


 

کاتالوگ محصول

آلبوم تصاویر