فروش انواع فیلتراسیون و تجهیزات وابسته

گروه آبیاری فاطر ضمن بررسی و مطالعه امکانات و تکنولوژی های نوین روز در زمینه فیلتراسیون های کارآمد برای آبیاری تحت فشار اقدام به ارائه فیلترهای متنوع اعم از توری و دیسکی در مدل هایی همچون دارای سیستم مکش ، روزنه درشت، الکتریکی ، هیدرولیکی و ... از تولیدات کارخانجات معتبر و موفق همچون Rain Birdو AZUDنموده است.