مشاوره و طراحی سیستم های آبیاری

گروه آبیاری فاطر متشکل از کادر تحصیل کرده و با تجربه با در نظر گرفتن اصول فنی و علمی موجود در کتب تخصصی و دانشنامه های داخلی و خارجی معتبر و به روز، پروژه های آبیاری تحت فشار را به صورت دستی و هوشمند در سطوح میکرو (گلدان، باغچه و ...) و ماکرو (فضای شهری ، باغات، زمین فوتبال و ...) طراحی نموده و در این زمینه مشاوره های تخصصی و کارآمد نیز ارائه می نماید.